Ảnh chế bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

18 Tháng Tư, 2016
Ảnh chế bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

Ảnh chế bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

Cộng đồng mạng bức xúc việc 2 bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh tát rồi bóp mũi trẻ để cho ăn hoặc cắm bé vào thùng nước. 

11-7336-1387352181.jpg
2-6783-1387352181.jpg
3-6924-1387352181.jpg
4-9016-1387352181.jpg
7-6486-1387352181.jpg
8-5326-1387352181.jpg
1-3687-1387352181.jpg
6-1562-1387352181.jpg