Nhân Sâm Tươi

Rể sâm tươi

1.500.000₫

Nhân Sâm Tươi 20 củ/1kg-TPCN

1.700.000₫ 2.100.000₫

Nhân Sâm Tươi 40 củ/1kg-TPCN

1.600.000₫ 2.000.000₫

Nhân Sâm Tươi 4 củ/1kg-TPCN

3.000.000₫ 3.500.000₫

Nhân Sâm Tươi 16 củ-TPCN

1.900.000₫ 2.300.000₫

Nhân Sâm Tươi 3 củ-TPCN

3.500.000₫ 4.000.000₫

Nhân Sâm Tươi 6 củ/1kgs-TPCN

2.400.000₫ 2.700.000₫