tri an khách hàng thang 6

18 Tháng Tư, 2016

TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Chương trình áp dụng tất cả các sản phẩm :

ví dụ :  Mua 3 bịch kẹo sâm tặng ngay 1 bịch kẹo sâm

Mua hóa đơn từ 500.000vnd trở lên tặng ngay hộp trà hồng sâm 300g

 

Mua hóa đơn từ 1.000.000vnd trở lên tặng ngay 10g tổ yến (trị giá 300.000 vnd )

 

Tặng 10g Tổ yến

 

Chương trình 2 : sản phẩm tổ yến

 

TỔ YẾN ĐỆ NHẤT

TO-YENYEN SAO

 

 

lưu ý : chương trình không áp dụng sản phẩm nước yến sanest