Chế biến tổ yến

Huỳnh Đình Kỳ Minh - Thứ Hai, Tháng 4, 2016

Cơm gà và tổ yến

Cơm gà và tổ yến Nguyên Liệu cơm gà và tổ yến 1 tai yến nguyên miếng đã qua sơ chế (xem thêm phần hướng dẫn cách s...

Huỳnh Đình Kỳ Minh - Thứ Hai, Tháng 4, 2016

Cháo tổ Yến gà xé phây

Cháo tổ Yến gà xé Nguyên Liệu 2 tổ yến nguyên miếng đã qua sơ chế (xem thêm phần hướng dẫn cách sơ chế) 227g thịt ức gà 3...

Giỏ hàng