Cây giống sâm Ngọc Linh – samyennhatminh

Cây giống sâm Ngọc Linh

Đăng bởi Huỳnh Đình Kỳ Minh vào lúc

Cây giống sâm Ngọc Linh

Cây giống sâm Ngọc Linh được ươm ngay tại rừng già của Vườn sâm, là cây mọc từ hạt có tỷ lệ sống rất cao khoảng 90%. Sau đó mất khoảng từ hai năm thì cây Sâm Ngọc linh mới hình thành củ (dái củ). thực tế cho thấy cây mọc từ hạt sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Qua phân tích các thành phần hợp chất saponin chủ yếu của sâm Ngọc Linh (Majonosid R2 (MR2), ginsenosid Rg1 (G-Rg1) và ginsenosid Rb1 (G-Rb1)) dựa trên kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp cho thấy 3 hợp chất này đều hiện diện trong cây sâm Ngọc Linh tại vườn .
 

Hạt giống sâm ngoc linh

Hạt giống sâm ngọc linh 

Vì là loại sâm hết sức quý hiếm nên việc phát triển nguồn giống sâm Ngọc Linh hết sức khó khăn. Vườn sâm ngọc linh đã phải lặn lội tìm kiếm hạt giống Sâm Ngọc Linh từ những người đồng bào địa phương ở KonTum và cả sang tận vùng Trà My của Quảng Nam để thu mua hạt giống và cây giống.

 

Tham khảo thêm giá sâm ngọc linhtin tức sâm ngọc linh


Đăng ký để nhận tin mới
params.svg
Cấu hình ngoài giao diện
Đầu trang
Tài khoản
Mặc định Kiểu hộp rộng
Mặc định Kiểu Variant